http://www.streetview.cz - hlavní strana
Na Streetview si můžete pro Vaší dovolenou vyhledat zajímavá místa a vybrat si velmi pěkné ubytování Lednice nebo ubytování Zaječí ve spolupráci s portálem MegaUbytko.cz. Tyto obce a celý region jsou navštěvovány hlavně pro vinařství i historickou hodnotu.

11,10.64659986187695,,0,-10 name2

Jody WatleyBqquvwoJA, 2012-07-15 09:53:41
Jiřina napsal:Mile1 Leničko,na tomto medstě bych Ti chtěla toentkre1t poděkovat rovnou dvakre1t za překre1snou princeznu Lindušku !!! Proč ??? Moc jsem se na ni těšila a protože je to již čtvrte1 panenka od Tebe,tak jsem vše nechala ve Tvfdch rukou a chtěla zažedt poře1dne9 překvapened až dorazed za mnou )). Nezklamalas Po otevřened baledku jsem byla na prvned pohled unesena precizned malbou,kvalitnedmi vle1sky a takovou realitou ,,žive9ho dedtěte,že to bylo až neuvěřitelne9. S takovou radosted jsem toužebně očeke1vane9ho mile1čka chtěla pochovat ale ouha (. Lindičku jsem neunesla. Ne,nebyl to žert ani špatne9 zpracove1ned. Pro vysvětlened jsem zdravotně postižene1 a zkre1tka tuto většed a těžšed panenku me9 nemocne9 tělo nezvle1dlo une9st Přišlo takove9 zklame1ned a slzy koukat na dokonalou pusinku a nemoci ji pochovat a přivedtat v nove9m domově !!! Možne1,že to ti šťastnějšed a zdravějšed ani nepochoped A tak musela Linduška absolvovat cestu zpe1tky za Tebou k zredukove1ned ve1hy a celkove9mu vylepšened. Vedm z e-mailů,že to vůbec nebylo jednoduche9 a tak jsem s obavami očeke1vala,zda se dedlo podařed. Udělalas maximum když jsem podruhe9 otvedrala baledček a hravě zvedla Lindu a konečně ji mohla stisknout v ne1ručed (perfektně upravenou předmo pro mě),kapaly mi slzy štěsted a radosti !!! Doke1zalas nemožne9 !!! Proto Ti prvned DcdK patřed za vytvořened přene1dherne9 princezny !!! Druhe9 DĚKUJI je za dokonalou fapravu panenky ,,na medru pro mě,ktere1 bohužel patřed do skupiny tělesně postiženfdch invalidnedch důchodců,na ktere9 nezapomedne1š a tolik jim zpředjemňuješ život nejen miminky,ale milou komunikaced a obrovskou vstředcnosted !!!Nesmedrně si toho cenedm a ve1žedm,protože Tvoje srdedčko na spre1vne9m medstě doke1že rozde1vat tolik radosti a potěšened skrze panenky,se kterfdmi zapomedne1m na svoje boledstky )).Tvoji rebornedčci patřed mezi opravdove9 SKVOSTY me9 sbedrky a Linduška nebude vyjedmkou !!!Jiřina


Více o Celebrity

Celebrity

428sv
Více o Info

Info


Více o Místa ve světě

Místa ve světě


Více o Nezařazené

Nezařazené


Více o Praha

Praha

182sv
Více o Praha - památky

Praha - památky

13sv
Více o Vtipné

Zajímavé / Vtipné

75sv
Více o Zdroje - další

Zdroje - další


Více o ČR

ČR