http://www.streetview.cz - hlavní strana
Na Streetview si můžete pro Vaší dovolenou vyhledat zajímavá místa a vybrat si velmi pěkné ubytování Lednice nebo ubytování Zaječí ve spolupráci s portálem MegaUbytko.cz. Tyto obce a celý region jsou navštěvovány hlavně pro vinařství i historickou hodnotu.

11,105.73,,2,6.62 name2

Dobrý den, ...ichpKeiWGHYQtBfsOao, 2012-09-22 02:50:06
Jiřina napsal:Mile1 Leničko,na tomto medstě bych Ti chtěla tetoknre1t poděkovat rovnou dvakre1t za překre1snou princeznu Lindušku !!! Proč ??? Moc jsem se na ni těšila a protože je to již čtvrte1 panenka od Tebe,tak jsem vše nechala ve Tvfdch rukou a chtěla zažedt poře1dne9 překvapened až dorazed za mnou )). Nezklamalas Po otevřened baledku jsem byla na prvned pohled unesena precizned malbou,kvalitnedmi vle1sky a takovou realitou ,,žive9ho dedtěte,že to bylo až neuvěřitelne9. S takovou radosted jsem toužebně očeke1vane9ho mile1čka chtěla pochovat ale ouha (. Lindičku jsem neunesla. Ne,nebyl to žert ani špatne9 zpracove1ned. Pro vysvětlened jsem zdravotně postižene1 a zkre1tka tuto většed a těžšed panenku me9 nemocne9 tělo nezvle1dlo une9st Přišlo takove9 zklame1ned a slzy koukat na dokonalou pusinku a nemoci ji pochovat a přivedtat v nove9m domově !!! Možne1,že to ti šťastnějšed a zdravějšed ani nepochoped A tak musela Linduška absolvovat cestu zpe1tky za Tebou k zredukove1ned ve1hy a celkove9mu vylepšened. Vedm z e-mailů,že to vůbec nebylo jednoduche9 a tak jsem s obavami očeke1vala,zda se dedlo podařed. Udělalas maximum když jsem podruhe9 otvedrala baledček a hravě zvedla Lindu a konečně ji mohla stisknout v ne1ručed (perfektně upravenou předmo pro mě),kapaly mi slzy štěsted a radosti !!! Doke1zalas nemožne9 !!! Proto Ti prvned DcdK patřed za vytvořened přene1dherne9 princezny !!! Druhe9 DĚKUJI je za dokonalou fapravu panenky ,,na medru pro mě,ktere1 bohužel patřed do skupiny tělesně postiženfdch invalidnedch důchodců,na ktere9 nezapomedne1š a tolik jim zpředjemňuješ život nejen miminky,ale milou komunikaced a obrovskou vstředcnosted !!!Nesmedrně si toho cenedm a ve1žedm,protože Tvoje srdedčko na spre1vne9m medstě doke1že rozde1vat tolik radosti a potěšened skrze panenky,se kterfdmi zapomedne1m na svoje boledstky )).Tvoji rebornedčci patřed mezi opravdove9 SKVOSTY me9 sbedrky a Linduška nebude vyjedmkou !!!Jiřina

NzxmXtHlRMlNbDhmgR, 2012-09-23 00:18:00
Petra / Ahojda,tak jsem dokoukala Sneddani a teda nemam slov ,ty mě doke1žeš vždycky roszeme1t!Jsi super,můžeš mi poradit prosedm,jak to děle1š,že jsi poře1d vesele1??Je1,když se směju,tak si lidi myslej,že jsem pila nějakej alkohol a když jsem smutne1,,tak co se ti stalo tak je1 teda nevim,jak se mam tve1řit..Měj se pěkně.Pokud by jsi mi mohla pedsnout na mail bych měla od tebe takovou pame1tku,je jedno,co napedšeš:)Měj se teda kre1sně,čaudaEva Aichmajerove1: Děkuju Peťulko, zkus se tve1řit prostě jak chceš, ať si ostatned mysled co chtějed. Ale email nezvle1dnu, to bych se upsala. Horko těžko stedhe1m toto.

WLaSDOoEPxOdjMb, 2013-03-18 02:09:38
AMERIKA no jf3,ne1š vysněnfd svět za komančů!Ble1hovfd sen o demokracii!!!A vono HOVNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Teď,v době kdy jsme si medsto kaďe1ku RUSKc9HO ,vybrali ten AMERICKdd ?HNUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

qwSPYHMzLBpKTUwOLfp, 2013-03-20 13:16:51
| 22.9.2012 v 17:30 | Na to video se těšedm protože se snažedm naše přemluvit/už asi rok ?XD ale je1 se nevzde1m D/ abych si mohla orabvit hlavu a neředct jim o tom a orabvit si ji nejsem sebevrah D Takže když bych se dozvěděla fakta ktere1 by mi pomola tak budu asi nejšťastnějšed na světě XD Jinak se kouke1m že je hodně lided nemocnfdch D Včetně mě XD NO brzo se uzdrav!^^~ Ps:To video se ti moc povedlo! A strašně se mi ledbed tve9 nove9 vlasy!*o*


Více o Celebrity

Celebrity

428sv
Více o Info

Info


Více o Místa ve světě

Místa ve světě


Více o Nezařazené

Nezařazené


Více o Praha

Praha

182sv
Více o Praha - památky

Praha - památky

13sv
Více o Vtipné

Zajímavé / Vtipné

75sv
Více o Zdroje - další

Zdroje - další


Více o ČR

ČR