http://www.streetview.cz - hlavní strana
Na Streetview si můžete pro Vaší dovolenou vyhledat zajímavá místa a vybrat si velmi pěkné ubytování Lednice nebo ubytování Zaječí ve spolupráci s portálem MegaUbytko.cz. Tyto obce a celý region jsou navštěvovány hlavně pro vinařství i historickou hodnotu.

Debbie GibsonTreocWKJUSyUUQuEN, 2012-04-21 20:39:51
Malfd vfdběr z trestnedho ze1kona:a7 238 Porušove1ned dovomned svobody(1) Kdo neopre1vněně vnikne do domu nebo do bytu jine9ho nebo tam neopre1vněně setrve1, bude potreste1n odnětedm svobody až na dvě le9ta nebo peněžitfdm trestem.(2) Odnětedm svobody na šest měsedců až tři le9ta bude pachatel potreste1n, užije-li při činu uvedene9m v odstavci 1 ne1siled nebo pohrůžky bezprostřednedho ne1siled nebo překone1-li překe1žku, jejedmž fačelem je zabre1nit vniknuted.(3) Odnětedm svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potreste1n, jestliže užije při činu uvedene9m v odstavci 1 ne1siled nebo pohrůžky bezprostřednedho ne1siled a takovfd čin spe1che1 se zbraned nebo nejme9ně se dvěma osobami.a7 249a Neopre1vněnfd ze1sah do pre1va k domu, bytu nebo k nebytove9mu prostoru(1) Kdo protipre1vně obsaded nebo užedve1 dům, byt nebo nebytovfd prostor jine9ho, bude potreste1n odnětedm svobody až na dvě le9ta, nebo peněžitfdm trestem.(2) Stejně bude potreste1n, kdo opre1vněne9 osobě v užedve1ned domu, bytu nebo nebytove9ho prostoru neopre1vněně bre1ned.


Vše o Celebrity

Celebrity

428sv
Vše o Info

Info


Vše o Místa ve světě

Místa ve světě

78sv
Vše o Nezařazené

Nezařazené

582sv
Vše o Praha

Praha

182sv
Vše o Praha - památky

Praha - památky

13sv
Vše o Vtipné

Zajímavé / Vtipné

75sv
Vše o Zdroje - další

Zdroje - další


Vše o ČR

ČR

126sv